Điều Khoản Sử Dụng Go88u.org

Chào mừng quý vị đến Trang web go88uorg. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho tất cả người dùng, chú tôi đã xây dựng các Điều khoản Sử dụng này. Đây là hướng dẫn chi tiết về cách thức hoạt động của Trang web cũng như các quy tắc và chính sách áp dụng. Bằng cách sử dụng Trang web, quý vị đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Tổng Quan

Mục Đích và Phạm Vi

Các Điều khoản Sử dụng này quy định việc sử dụng Trang web go88u.org của chúng tôi và các dịch vụ liên quan. Chúng tôi cung cấp một nền tảng trực tuyến để người dùng có thể tham gia vào các hoạt động giải trí và thư giãn.

Chính sách bảo mật GO88

Đối Tượng Áp Dụng

Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng Trang web, bao gồm cả khách truy cập và thành viên đã đăng ký. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, quý vị đồng ý tuân theo các quy tắc và chính sách đã nêu.

Hiệu Lực và Sự Thay Đổi

Các Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực ngay lập tức khi quý vị truy cập Trang web. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Chấp Nhận Điều Khoản

Năng Lực Pháp Lý

Để sử dụng Trang web, quý vị phải có năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng ràng buộc. Nếu quý vị đại diện cho một tổ chức hoặc pháp nhân, quý vị phải có thẩm quyền ràng buộc thực thể đó với các Điều khoản này.

Đồng Ý Tuân Thủ

Bằng cách sử dụng Trang web, quý vị xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản, vui lòng không sử dụng Trang web.

Hạn Chế Truy Cập

Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc ngừng truy cập vào Trang web đối với bất kỳ người dùng nào vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc các chính sách liên quan khác của chúng tôi.

Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Tại go88u.org, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị. Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi giải thích cách thức thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của quý vị. Quý vị nên đọc kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư để hiểu rõ các thực tiễn bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

Thông Tin Cá Nhân

Khi sử dụng Trang web, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v. Chúng tôi cam kết bảo mật và chỉ sử dụng thông tin này cho các mục đích đã nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư.

Bảo Vệ Dữ Liệu

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu phù hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của quý vị khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Bảo Đảm Về Nội Dung

Nội Dung Được Cung Cấp “Nguyên Trạng”

Tất cả nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh và thông tin khác, được cung cấp “nguyên trạng” và có sẵn.

Không Đảm Bảo Độ Chính Xác

Chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung trên Trang web là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không vi phạm bản quyền. Quý vị đồng ý rằng việc sử dụng nội dung trên Trang web là hoàn toàn theo rủi ro của quý vị.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh và thông tin khác, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Quý vị không được sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu hợp lệ.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất, khiếu nại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó.

Không Đảm Bảo Liên Tục Hoạt Động

Chúng tôi không đảm bảo rằng việc sử dụng Trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn, lỗi hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng Trang web.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm của chúng tôi đối với quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc sử dụng Trang web sẽ bị hạn chế theo phạm vi tối đa cho phép theo luật pháp hiện hành.

Đền Bù

Bồi Thường Thiệt Hại

Quý vị đồng ý bảo vệ, miễn trừ trách nhiệm và bồi thường cho chúng tôi, các công ty con, cán bộ, nhân viên, đối tác và người đại diện khỏi bất kỳ khiếu nại, tổn thất, chi phí, thiệt hại hoặc yêu cầu nào phát sinh từ việc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

Chi Phí Luật Sư

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý liên quan đến việc sử dụng Trang web, quý vị đồng ý chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí luật sư và chi phí khác phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Pháp Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp

Luật Áp Dụng

Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Bằng cách sử dụng Trang web, quý vị đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết theo luật pháp của Việt Nam.

Giải Quyết Tranh Chấp

Mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng Trang web sẽ được giải quyết thông qua các biện pháp hòa giải, đàm phán hoặc theo quy trình pháp lý có hiệu lực tại thời điểm đó.

Tòa Án Thẩm Quyền

Trong trường hợp không thể giải quyết tranh chấp bằng các phương tiện hòa giải, quý vị đồng ý rằng mọi tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

Sửa Đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của các Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của Trang web sau bất kỳ sửa đổi nào đều tương đương với việc quý vị chấp nhận các thay đổi đó.

Liên Hệ

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ nào liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

Website: GO88U.ORG
Điện thoại: 0398745657
Email: contact.GO88UORG@gmail.com
Địa chỉ: 23 Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ nội dung về các Điều khoản Sử dụng của Trang web go88u.org. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã đọc và hiểu rõ về các quy định, chính sách và điều kiện áp dụng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và sử dụng Trang web của chúng tôi.